Startsidan | Klubben | Skjutprogram | Serietävlingen | KM | Bilder | Klubbnytt | Inbjudan tävling | Länkar | Bli medlem


2018


KM i fält - C-vapen, A-vapen och magnum 2018:

Placering
C
A
Magnum
1:a
LWN EJE BUS
2:a
JLN LWN LWN
3:e
RLL RLL JLN
4:e
KES   TUS
5:e
USL   ASM
6:e
    JLK
7:e
    EJE


KM i precision Grovpistol 2018:

Placering
Skytt
Poäng
1:a
JLK 267
2:a
EJE 255
3:e
TUS 247
4:e
JLN 245
5:e
MJN 234
6:e
UBH 223
7:e
KES 183
8:e
AUE 120


KM i precision 2018:

Placering
Skytt
Poäng
1:a
UBH 264
2:a
JLN 259
3:e
JLK 252
4:e
MMI 241
5:e
   
6:e
   
7:e
   

KM i Nationell Helmatch 2018:
Placering
Skytt
Poäng
1:a
ASM 472
2:a
MMI 383
3:e
   
4:e
   
5:e
   
6:e
   
7:e
   

Grattis!

 

2017


KM i fält - C-vapen, A-vapen och magnum 2017:

Placering
C
A
Magnum
1:a
ASM ASM BUS
2:a
KES LWN LWN
3:e
LWN RLL TUS
4:e
EJE EJE ASM
5:e
USL KES JLK
6:e
HSN RKK EJE
7:e
  USL  


KM i precision Grovpistol 2017:

Placering
Skytt
Poäng
1:a
JLK 257
2:a
KES 249
3:e
EJE 248
4:e
ASD 243
5:e
MGPN 230
6:e
APN 223
7:e
UBH 221
8:e
JVG 169


KM i precisionl 2017:

Placering
Skytt
Poäng
1:a
DJN 261
2:a
JLN 258
3:e
ASD 253
4:e
TUS 250
5:e
MMI 232
6:e
   
7:e
   

KM i Nationell Helmatch 2017:
Placering
Skytt
Poäng
1:a
ASM 454
2:a
JLN 443
3:e
LWN 428
4:e
ASD 422
5:e
MMI 420
6:e
   
7:e
   

Grattis!


 2016


KM i fält - C-vapen, A-vapen och magnum 2016:

Placering
C
A
Magnum
1:a
LWN
LWN
BUS
2:a
CON
JLK
TUS
3:e
JLN
UBH
LWN
4:e
JLK
RLL
EJE
5:e
UBH
HDH
JLK
6:e
MMI
UBH
7:e
HDH


KM i precision 2016:

Placering
Skytt
Poäng
1:a
UBH
262
2:a
TUS
260
3:e
ASM
258
4:e
ASD
253
5:e
MMI
247
6:e
KES
246
7:e
DJN
229
8:e
KJN
187


KM i precision grovpistol 2016:

Placering
Skytt
Poäng
1:a
APN
254
2:a
EJE
252
3:e
JLK
248
4:e
ASD
240
5:e
UBH
240
6:e
EBK
178
7:e
JON
176

Grattis!


2015


KM i Nationell Helmatch 2015:

Placering
Skytt
Poäng
1:a
ASM
496
2:a
JLK
493
3:e
LWN
486
4:e
EJE
458
5:e
MBF
373
6:e
MMI
337


KM i fält - C-vapen, A-/R-vapen och magnum 2015:

Placering
C
A/R
Magnum
1:a
ASM
ASM
BUS
2:a
LWN
EJE
ASM
3:e
CON
LWN
TUS
4:e
MMI
JLK
LWN
5:e
EJE
MMI
EJE
6:e
HRS
UBH
7:e
UBH
8:e
JLK


KM i precision 2015:

Placering
Skytt
Poäng
1:a
APN
264
2:a
MBF
259
3:e
TUS
258
4:e
UBH
253
5:e
EJE
250
6:e
KES
240
7:e
HDH
234


KM i precision grovpistol 2015:

Placering
Skytt
Poäng
1:a
KES
267
2:a
JLK
251
3:e
EJE
250
4:e
TUS
241
5:e
JESN
234
6:e
LWN
226
7:e
JON
203
8:e
EBK
178
9:e
HRS
13

Grattis!


2014


KM i Nationell Helmatch 2014:

Placering
Skytt
Poäng
1:a
ASM
500
2:a
APN
452
3:e
LWN
447
4:e
KES
447

Särskjutning ledde till resultatet ovan.


KM i fält - C-vapen, R-vapen och magnum 2014:

Placering
C
R
Magnum
1:a
EJE
ABL
BUS
2:a
ABL
EJE
ABL
3:e
PKN
TUS
EJE
4:e
KES
TUS
5:e
ALE
6:e
TUS


KM i precision 2014:

Placering
Skytt
Poäng
1:a
MBF
266
2:a
KES
259
3:e
TUS
258
4:e
APN
256
5:e
EJE
253
6:e
PKN
252
7:e
JLK
249


KM i precision grovpistol 2014:

Placering
Skytt
Poäng
1:a
EJE
252
2:a
LWN
235
3:e
EBK
235

Särskjutning ledde till ovan skrivna resultat.

Grattis!


2013


KM i Nationell Helmatch 2013:

Placering
Skytt
Poäng
1:a
ASM
505
2:a
LWN
439
3:e
KES
428
4:e
APN
399
5:e
MMHN
393


KM i fält - C-vapen, A-vapen och magnum 2013:

Placering
C
A
Magnum
1:a
ABL
ABL
BUS
2:a
EJE
EJE
ABL
3:e
PKN
PKN
EJE
4:e
APN
APN
APN


KM i precision 2013:

Placering
Skytt
Poäng
1:a
ASM
277
2:a
EJE
263
3:e
KES
254


KM i precision grovpistol 2013:

Placering
Skytt
Poäng
1:a
EJE
253
2:a
LWN
233
3:e
EBK
226
4:e
JESN
226
5:e
OES
225

Grattis!


2012


KM i Nationell Helmatch 2012:

Placering
Skytt
Poäng
1:a
ASM
507
2:a
MKS
457
3:e
LWN
455
4:e
DKR
436
5:e
MPS
434
6:e
EJE
420
7:e
KES
343


KM i fält - C-vapen, A-vapen och magnum 2012:

Placering
C
A
Magnum
1:a
ASM
ABL
BUS
2:a
ABL
ASM
ASM
3:e
PKN
PKN
ABL
4:e
EJE
ÖLD
LWN
5:e
LWN
LWN
PKN
6:e
ÖLD
EJE
EJE
7:e
KES
ÖLD


KM i precision grovpistol 2012:

Placering
Skytt
Poäng
1:a
OES
247
2:a
JESN
245
3:e
KES
238
4:e
EJE
227
4:e
LWN
227

Grattis!


2011


KM i Nationell Helmatch 2011:

Placering
Skytt
Poäng
1:a
ASM
524
2:a
EBK
423
3:e
MKS
418 + 34
4:e
KES
418 + 32


KM i fält - C-vapen, A-vapen och magnum 2011:

Placering
C
A
Magnum
1:a
MMN
MMN
BUS
2:a
LWN
LWN
LWN
3:e
PKN
PLM
PKN


KM i precision 2011:

Placering
Skytt
Poäng
1:a
ASM
274
2:a
LWN
262
3:e
KES
259


KM i precision grovpistol 2011:

Placering
Skytt
Poäng
1:a
ASM
247
2:a
KES
242

Grattis!


2009


KM i Nationell Helmatch 2009:

Placering
Skytt
Poäng
1:a
ASM
523
2:a
MMN
480
3:e
KES
478


KM i fält - C-vapen, A-vapen och magnum 2009:

Placering
C
A
Magnum
1:a
CON
ABL
BUS
2:a
LWN
LWN
ABW
3:e
MMN
MMN
LWN


KM i precision grovpistol 2009:

Placering
Skytt
Poäng
1:a
ABL
259
2:a
KES
248
3:e
LWN
243

Grattis!


2008


KM i Nationell Helmatch 2008:

Placering
Skytt
Poäng
1:a
MMN
494
2:a
LWN
474
3:e
KES
451


KM i fält - C-vapen, A-vapen och magnum 2008:

Placering
C
A
Magnum
1:a
ABL
ABL
PKN
2:a
KES
MMN
AWR
3:e
LWN
PKN
LWN


KM i precision grovpistol 2008:

Placering
Skytt
Poäng
1:a
KES
278
2:a
LWN
272
3:e
CON
271

Grattis!


2007


KM i fält - C-vapen, A-vapen och magnum 2007:

Placering
C
A
Magnum
1:a
ASM
ASM
ASM
2:a
MMN
PKN
BUS
3:e
PKN
MMN
LWN


KM i precision 2007:

Placering
Skytt
1:a
LWN
2:a
PKN
3:e
MMN

Grattis!


2006


KM i fält - C-vapen, A-vapen och magnum 2006:

Placering
C
A
Magnum
1:a
MMN
PKN
PKN
2:a
CON
MMN
LWN
3:e
LWN
CON
CON


KM i precision 2006:

Placering
Skytt
1:a
PKN
2:a
MMN
3:e
CON

Bilder från skjutningen

Grattis!


2005


KM i fält - C-vapen, A-vapen och magnum 2005:

Placering
C
A
Magnum
1:a
ASM
MMN
ASM
2:a
CON
ASM
PKN
3:e
PKN
PKN
CON


KM i precision 2005:

Placering
Skytt
1:a
MJN
2:a
ASM
3:e
PKN

Bilder från skjutningen

Grattis!


2004


KM i fält - C-vapen, A-vapen och magnum 2004:

Placering
C
A
Magnum
1:a
MMN
ASM
ASM
2:a
CON
MMN
MMN
3:e
ASM
BLH
PKN


KM i precision 2004:

Placering
Skytt
1:a
LSM
2:a
MMN
3:e
CON

Grattis!


2003


KM i fält - C-vapen, A-vapen och magnum 2003:

Placering
C
A
Magnum
1:a
CON
LST
BUS
2:a
LST
MMN
LST
3:e
MMN
LSM
LSM


KM i precision 2003:

Placering
Skytt
1:a
MMN
2:a
BLH
3:e
HAN

Grattis!