Startsidan | Klubben | Skjutprogram | Serietävlingen | KM | Bilder | Klubbnytt | Inbjudan tävling | Länkar | Bli medlem


Rättviks Pistolskytteklubb

Rättviks Pistolskytteklubb bedriver för närvarande: banskjutning, fältskytte, magnumskytte och svartkrutsskytte.

För att gå med i klubben och börja med pistolskytte måste du anmäla ditt intresse till oss för att komma med i utbildningen vi har för pistolskyttar. Du måste vara 15 år gammal innan du får börja skjuta med krutvapen. Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper för att du ska kunna skjuta och du lär dig säkerheten så att du inte ska utgöra en fara för dina skyttekamrater. Säkerheten vid hanteringen av vapen är mycket viktig. Klubben har lånevapen som du får låna tills du skaffat ett eget vapen.

Grenar:
Banskjutning skjuts mot en 10-ringad tavla på 25 meters avstånd. Tiden är 5 minuter/omgång a´ 5 skott. Precisionsskyttet är grunden till allt pistolskytte

Tavla för banskytte.

Fältskytte skjuts mot olika fältskyttemål av papp. Det kan vara cirklar, ovaler, trianglar och militära figurer. Tiderna är korta, i regel mellan 6 och 18 sekunder. Man går i patruller om 5-12 skyttar och skjuter på målen som är uppsatta på olika avstånd och i olika skjutriktningar. Målen visas på varierande sätt. Det kan vara fasta, rörliga i sida, uppdykande - försvinnande och fallande.

Exempel på tavlor för fältskytte.

Magnumfältskytte är som fältskytte fast man skjuter på längre avstånd och tider. ( 40-100 sekunder) Man skjuter grovkalibriga revolvrar och pistoler som laddas med magnumammunition.

Om du är intresserad av att börja i klubben eller har frågor, e-posta till oss på

Du hittar pistolskyttebanan om du följer dom röda prickarna på kartan, följ länsväg 301 mot Furudal, sväng av till höger och kör mot sopstationen. Kör någon km och sväng till vänster (det är den 2:a avtagsvägen till vänster), kör förbi motorstadion och när du kommit fram till ett t-kors, tag till höger, 2:a avtagsvägen leder till pistolskyttebanan.

Vägen till skjutbanan